MakDom – Поправки кои никогаш не треба да ги одложувате