MakDom – Како да додадете оглас на МакДом?

Објавените услуги мораат да бидат во согласност со позитивните Законски прописи и регулативи во соодветната група во Македонија. Вашиот оглас треба да биде ставен во категорија која најдобро ја опишува вашата недвижнина. При избирање на категорија, имајте во предвид:

  • Вашиот оглас ќе биде одбиен доколку не е во соодветната категорија
  • Забрането е огласување на предмети од повеќе категории во еден оглас. Потребно е да ги разделите според соодветните категории.
  • Недвижнината која се огласува мора да биде во соодветниот тип на оглас. Типот на оглас опишува дали предметот се продава, се издава или се бара за за изнајмување.

Чекори за огласување на МакДом.мк

1. Кликнете на горниот десен раб “Додај Оглас”

2. Пополнете ги празните полиња со ваши лични податоци

  • Град
  • Име и Презиме
  • Телефонски Број
  • Е-Маил

3. Одберете Тип на Оглас и категорија во која припаѓа вашата недвижнина

4. Следете ги чекорите за да додадете недвижност.

Blogs
Што е Ново во Тренд

Поврзани Блогови

Регистрирај се за Билтен

Добивајте ги најновите Новости


Newsletter BG